AES

Paszporty AES

Jak wyrobić paszport?

Wyrobienie paszportu AES jest bardzo proste.

  • Świadectwo krycia ogiera
  • Kserokopia paszportu matki (opis graficzny, pierwsza strona z rodowodem, strona z danymi hodowcy i właściciela
  • Włosy źrebięcia, koniecznie z cebulkami – najlepiej umieścić je w kopercie lub torebce strunowej
  • Opis graficzny z naklejkązawierającą numer chipa. Opisu dokonuje lekarz weterynarii. Opis musi być wykonany w języku angielskim.
  • Imię i nazwisko, adres i numer kontaktowy jako właściciela oraz pełne dane hodowcy (jeśli są inne niż właściciela)
  • Opis graficzny pobieramy stąd 
  • Zebrane materiały wysyłamy na adres AES Polska Joanna Rosicka-Tyszko, Garbówek 20, 95-080 Tuszyn

Lista lekarzy weterynarii uprawnionych do opisu 

* Jeśli opis graficzny źrebięcia nie został zrobiony przy matce należy załączyć do kserokopii paszportu włosie matki. Jeżeli nie jest możliwe pobranie włosia od matki niezbędne jest przesłanie od weterynarza oświadczenia potwierdzającego pochodzenie konia.

UWAGA: Wymagamy kopii aktualnych dokumentów rejestracyjnych matki i ojca, jeśli nie są one jeszcze znane AES (np. poprzednie potomstwo zostało już zarejestrowane). NIE AKCEPTUJEMY rodowodów pisanych odręcznie.

Jeśli wszystkie powyższe punkty są w porządku a opłaty zostały uregulowane, przygotowujemy paszporty zwykle w ciągu 2 tygodni. Prosimy o poinformowanie nas o wszelkich szczególnych okolicznościach, np. start w zawodach.

Duplikat Paszportu

JEŚLI SĄ PAŃSTWO WŁAŚCICIELAMI KONIA, O KTÓRYM WIECIE, ŻE JEST ZAREJESTROWANY W AES, ALE NIE POSIADA PASZPORTU, MOŻECIE PAŃSTWO WYSTĄPIĆ O DUPLIKAT PASZPORTU.

Należy przesłać nam wypełnioną kopię „Formularza deklaracji utraconego paszportu” oraz wypełniony „Opis graficzny konia”, który musi wykonać weterynarz. Duplikat paszportu zostanie procedowany zgodnie z ogólnymi zasadami, wystawiony i wysłany. W przypadku późniejszego odnalezienia oryginalnego paszportu należy odesłać oryginał do naszego biura i zachować duplikat.