AES

O księdze

Księga Anglo European Studbook

AES to ceniona, mająca członków w całej Europie, księga hodowlana rejestrująca wysokiej klasy konie sportowe. By zarejestrować konia należy przesłać:

  • Świadectwo krycia ogiera.
  • Opis graficzny – wypełniony przez weterynarza z załączonym włosami źrebięcia (*opis powinien być wykonany, gdy źrebię było jeszcze z matką, przed odsadzeniem, włosy muszą zostać wyrwane z cebulkami).
  • Kserokopię paszportu matki (z pełnym rodowodem i opisem). Kserokopia jest wymagana gdy matka nie jest zarejestrowana w AES.
  • Imię i nazwisko, adres i numer kontaktowy właściciela oraz pełne dane hodowcy (jeśli są inne niż właściciela).

* Jeśli opis graficzny źrebięcia nie został zrobiony przy matce należy załączyć do kserokopii paszportu włosy matki. Jeżeli nie jest możliwe pobranie włosia od matki niezbędne jest przesłanie od weterynarza oświadczenia potwierdzającego pochodzenie konia.

UWAGA: Wymagamy kopii aktualnych dokumentów rejestracyjnych matki i ojca, jeśli nie są one jeszcze znane AES (np. poprzednie potomstwo zostało już zarejestrowane). NIE AKCEPTUJEMY rodowodów pisanych odręcznie.

Jeśli wszystkie powyższe punkty są w porządku a opłaty zostały uregulowane, przygotowujemy paszporty zwykle w ciągu 2 tygodni. Prosimy o poinformowanie nas o wszelkich szczególnych okolicznościach, np. start w zawodach.

Nasz cel hodowlany

Celem Anglo European Studbook jest wspieranie hodowli i ułatwienie doskonalenia nowoczesnych ras koni sportowych zdolnych do skutecznego konkurowania na poziomie Grand Prix. AES jest skoncentrowany na 3 dyscyplinach olimpijskich: skoki przez przeszkody, ujeżdżenie i WKKW.

Aby osiągnąć założone cele, AES koncentruje się na sprawności, zdolnościach i temperamencie konia. Idealny koń AES to koń w długich lniach, nowoczesnym typie, z mocnymi i prawidłowymi kończynami, dobrze rozwiniętą linią grzbietu i harmonijną sylwetką.

Szczególną uwagę AES przywiązuje do prawidłowej budowy konia. Tym samym zapewnia konie o najlepszych warunkach fizycznych, które są zdolne do osiągnięcia określonego celu sportowego i hodowlanego.

AES ma jasno zdefiniowane ideały fenotypowe przypisane określonej dyscyplinie olimpijskiej. Idealny koń ujeżdżeniowy, uznany przez AES, jest koniem „uphill” (z linią grzbietu wznoszącą się od zadu w stronę kłębu), wpisany w prostokątną ramę, z długą otwartą łopatką, atrakcyjną, długą i łukowatą szyją, lekkim połączeniem głowa/szyja, dobrze zaznaczonym, długim kłębem harmonijnie opadającym w mocny grzbiet i lędźwia oraz długi, opadający zad. Idealny koń skokowy ma wiele z tych cech, ale posiada bardziej horyzontalną linię grzbietu. Koń WKKW jest lżejszy, atletyczny, w ramie z nieco cięższym połączeniem szyi z głową.

Idealny koń uznany przez AES w każdej z wymienionych dyscyplin ma prawidłowe i proste kończyny oraz mocne kopyta. W przypadku koni skokowych i koni ujeżdżeniowych preferowana jest krótsza kość śródręcza (nadpęcia), aby zapewnić dłuższą żywotność konia, nieco dłuższe kości nadpęcia w dyscyplinie WKKW wpływają na szybkość galopu konia.

AES za niezwykle ważne uznaje znaczenie temperamentu konia, jego charakter, zdolności do trenowania, jezdność. Wspiera hodowlę koni o dobrym charakterze, które staną się szczęśliwymi sportowcami i niezawodnymi partnerami w sporcie.