AES

Rejestracja źrebaka

Rejestracja źrebaka

Gratulacje! Wybrali Państwo rejestrację swojego źrebięcia w Anglo Europejskiej Księdze Stadnej.
Oto przydatny przewodnik zawierający niezbędne informacje:

1. Jaki rodzaj paszportu Państwo otrzymają?

Zgodnie z prawem wszystkie koniowate urodzone i mieszkające w Unii Europejskiej muszą mieć paszport (dokument tożsamości). Na najbardziej podstawowym poziomie paszport ma na celu udokumentowanie tożsamości konia, w tym nazwę, kolor, datę urodzenia, szkic i opis jego oznaczeń oraz numer mikroczipa (numer ten będzie znajdować się na mikroczipie włożonym przez weterynarza i zanotowanym na formularzu szkicu) i UELN. UELN to skrót od Unique Equine Life Number, nadawany przez Księgę Stadną. Każdy koń może mieć tylko jeden UELN. Ta liczba składa się z trzech części, pierwsze trzy cyfry informują w którym kraju urodził się źrebak.

Paszport powinien cały czas pozostawać przy koniu (niezbędny w każdej podróży konia), a jego celem jest ułatwienie identyfikacji zwierzęcia. Może to mieć znaczenie na przykład dla bezpieczeństwa biologicznego: ponieważ paszport zawiera zapis wszystkich szczepień, które koń otrzymał w swoim życiu, w przypadku wybuchu choroby zakaźnej weterynarze mogą szybko zidentyfikować, czy koń jest zagrożony.

Z punktu widzenia księgi stadnej jednym z najważniejszych elementów informacji zawartych w paszporcie jest rodowód. Anglo Europejska Księga Stadna to księga stadna koni wyczynowych, tj. koni hodowanych w celu startu w jednej z trzech dyscyplin olimpijskich: skoków przez przeszkody, ujeżdżenia lub WKKW. AES zachęca do mieszania różnych linii krwi z Wielkiej Brytanii i Europy w celu promowania zróżnicowanej puli genów i wykorzystywania najlepszych światowych linii hodowlanych.

Rodzaj wydanego paszportu jest uzależniony od hodowli źrebięcia.

1.1 Główna Księga Stadna – (różowy) Paszport

Kwalifikacja do wpisania do Głównej Księgi Stadnej jest możliwa gdy konie posiadają pełen rodowód, tj. do trzeciego pokolenia po stronie matki i ojca. Ojciec musi być ogierem uznanym. Dajemy naszym hodowcom duży wybór, gdyż przyjmujemy zgłoszenia do Głównych Ksiąg Hodowlanych nie tylko dla koni z oceną AES, ale także ogierów ze wszystkich ksiąg stadnych członków WBFSH, których lista znajduje się tutaj: http: / /www.wbfsh.org/GB/Members/The%20Members%20and%20Associate%20Members.aspx.

Ponadto, na zasadzie indywidualnej, będziemy przyjmować zgłoszenia źrebiąt, których ojcowie nie są uznani w Księdze Rodowodowej WBFSH (ale w każdym przypadku wszystkie ogiery muszą przejść rygorystyczny i odpowiedni proces oceny). W każdym z tych przypadków prosimy o kontakt z biurem.

Kwalifikowane do Głównej Księgi Stadnej klacze muszą posiadać pełen paszport w AES, jednej z ksiąg stadnych członków WBFSH lub innej księgi hodowlanej, która nadaje uprawnienia do hodowli koni sportowych.

Gorąco zachęcamy do poddania ocenie wszystkich właścicieli klaczy. Klikając tutaj można dowiedzieć się więcej o naszym procesie oceniania: https://angloeuropeanstudbook.co.uk/information/mare-and-youngstock-gradings. Równocześnie z oceną klaczy, możemy zapewnić klasyfikację młodego źrebaka i przekazać Państwu pomocne opinie.

1.2 Pomocnicza Księga Hodowlana

Jeśli są Państwo właścicielami klaczy z niepełnym rodowodem, lub z nielicencjonowanego ogiera, lub z ogiera nielicencjonowanego w jednej z zaakceptowanych ksiąg rodowodowych, nadal możecie Państwo otrzymać paszport dla swojego źrebaka, ale nie będzie on „różowy”. Pomocnicza Księga Hodowlana będzie zawierać listę znanych przodków źrebaka, a w miejscach gdzie pochodzenie jest nieznane pozostawi niewypełnione miejsce.

Nie wpłynie to na zdolność konia do rywalizacji w sporcie. Klacze z niepełnym rodowodem nadal mogą być oceniane w naszym systemie klasyfikacji, ale nie będą mogły zostać zapisane w Głównej Księdze Stadnej

2. Czego potrzebują Państwo, aby ubiegać się o paszport?

W pierwszej kolejności weterynarz musi dokonać elektronicznej identyfikacji (zaczipowania) źrebaka i wykonać opis (wypełnić formularz szkicu opisujący jego oznaczenia). Lista lekarzy uprawnionych do opisu źrebiąt w księdze AES jest dostępna TUTAJ.

Kopię formularza można pobrać klikając w link: https://angloeuropeanstudbook.co.uk/u/files/aes-sketch-form-2017.pdf. Weterynarz powinien zidentyfikować źrebię gdy jest przy swojej matce, tym samym potwierdzi na formularzu oznaczeń, że źrebak nie pochodzi od innej klaczy.

Niezbędne będzie również świadectwo krycia. Wydawane jest przez właściciela ogiera (lub jego przedstawiciela).

2.1 Zarówno opis graficzny konia, jak i świadectwo krycia należy przesłać razem do biura AES nie później niż 31 grudnia roku urodzenia źrebaka lub 6 miesięcy po jego urodzeniu, w zależności od tego, która z tych dat jest późniejsza. Jeśli klacz nie jest zarejestrowana w AES ani nie posiada klasyfikacji AES, prosimy o przedstawienie pełnego rodowodu. Może być przesłany w postaci skanów stron z paszportu. Należy pamiętać, że jeśli nie możemy zidentyfikować rodowodu klaczy, źrebię zostanie wpisane do Pomocniczej Księgi Hodowlanej.

3. Jaka jest przydatność testów DNA?

Testowanie DNA ma wiele celów. Może być używane do określenia pochodzenia źrebięcia poprzez sprawdzenie zgodności DNA między źrebięciem a jego rodzicami. Należy pamiętać, że nie można wykonać testu „na ślepo”, tzn. nie można przesłać próbki włosa i poprosić laboratorium o wskazanie, który ogier jest ojcem wskazanego źrebięcia. Niezbędne będzie podanie imienia ojca, aby sprawdzić proste dopasowanie „tak lub nie”. AES przeprowadza kontrolę pochodzenia wszystkich źrebiąt, których dokumenty są niekompletne (np. zagubione zostało świadectwo krycia) lub zostały złożone z opóźnieniem, np. weterynarz nie był w stanie zidentyfikować źrebięcia przy swojej matce. Należy pamiętać, że w przypadku braku zaświadczeń dotyczących krycia należy przedstawić dowód, że nasienie zostało pozyskane w sposób legalny. Zawsze AES w paszporcie podaje do informacji czy źrebię ma pochodzenie potwierdzone przez test DNA.

Innym rodzajem testów DNA jest badanie przesiewowe pod kątem chorób genetycznych, takich jak WFFS (Warmblood Fragile Foal Syndrome). Status WFFS każdego konia uznanego przez AES (z wynikiem pozytywnym, z wynikiem negatywnym lub nietestowany) jest podany w publicznej bazie danych AES. Przejrzystość w kwestii stanu zdrowia koni jest dla AES bardzo ważna. Pomaga w kontrolowaniu chorób i promowaniu dobrostanu koni.