AES

Cennik usług 2024

Cennik usług 2024

Cennik usług 2024

EU(€) – Rabobank IBAN: NL82 RABO 0106 9325 43 BIC: RABO NL2U

Do cen należy doliczyć 20% VAT

 

Rejestracja źrebięcia 35 euro
Przyznanie ogierowi statusu ELITE Bezpłatne
Spóźniona rejestracja źrebięcia 75 euro
Zmiany w paszporcie np. Zmiana właściciela 30 euro
Duplikat paszportu 75 euro
Licencja ogiera 225 euro/rok
Opłata wpisowa – AES Stallion Grading (uznawanie ogierów) 200 euro
Opłata za wydanie licencji 1000 euro
Podwyższenie statusu licencji 200 euro
Ocena klaczy/źrebięcia 75 euro
Potwierdzenie pochodzenia źrebięcia (test DNA) 50 euro
DNA – WFFS test 40 euro
Dodatkowa opłata za ekspres 66 euro