AES

Aktualizowanie danych właściciela

Aktualizowanie danych właściciela

Jeśli kupili Państwo konia z paszportem AES, są Państwo zobligowani do zaktualizowania danych właściciela. Aby to zrobić, prosimy o przesłanie paszportu z dowodem opłaty i notatką zawierającą Państwa imię i nazwisko, adres i numer kontaktowy jako nowego właściciela. AES zmieni dane i zwróci paszport właścicielowi. AES upewni się również, że dane konia zostały zaktualizowane w D.E.F.R.A. (Brytyjski Departament Środowiska, Żywności i Spraw Wiejskich).